KUBBE EV YAPIMI

Kubbe Ev Yapım Süreci

asvildome

  • Yapılacak kubbe sistem hangi amaç için kullanılacak ise o amaca uygun hazırlanmış proje üzerinde gerekli mutabakat sağlandıktan ve sözleşme yapıldıktan sonra , yerel idari şartlar da  yerine getirilir.
  • Onaylanmış projeye göre; Binanın oturacağı zemine,projesindeki gibi gerekli beton temeller ve drenaj sistemleri yapılır..
  • Bu arada, Projeye göre yapının ana taşıyıcı sistem elemanlarının imalathane de hazırlanmasına da başlanır.
  • Aynı zamanda, sözleşmede belirtildiği ve proje özelliğine göre varsa diğer çatı kaplama,izolasyon ve iç kaplama malzemelerinin mümkünse tamamı,taşıyıcı sistem ana elemanları ile birlikte inşaa yerine sevk edilir..
  • Şantiye de önce,yapının  ana taşıyıcı karkas elemanlarının montajları yapılarak tamamlanır.
  • Bu arada yapı kubbe ev ise,ve projede çekme kat var ise,bu ara katın projeye uygun döşeme karkası ve altında bulunan oda ara duvarlarının da karkasları tamamlanır.
  • Karkası tamamlanan yapının varsa çatı kaplama elemanlarının da montajları yapılır..
  • Çatı kaplama malzeme ve özelliğine göre,çatının ısı izolsyonu ya çatı kaplanırken üstten veya kaplama bittikten sonra alttan yapılır.
  • Elektrik ve tesisat işleri de içten bitirildikten sonra,dekorasyonun cins ve özelliğine göre iç kaplamaları da sırası ile bitirilir.
  • En son macun boya ve taban kaplamaları da yapılır.Sözleşme de var ise yöre şartları da müsait ise çevre düzenleme faliyetleri ile işlemler anahtar teslimi neticelendirilir.